Obec Předenice
Obec Předenice

Pro chataře a chalupáře

Vážení chataři a chalupáři naší obce. Tuto stránku jsme zřídili proVaší lepší informovanost o dění v naší obci, které se týká i Vás. Budeme se snažit Vás informovat o akcích, které můžete využívat ale také o Vašich povinnostech vůči obci, které vyplývají ze zákonů a veřejných vyhlášek obce. Rádi uslyšíme i Vaše připomínky a přání.

Každý majitel chaty, či rekreační chalupy je povinen zaplatit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů do 28.2. příslušného roku. Způsob platby je možný v hotovosti na OÚ, nebo převodem částky ( 1 200,-Kč/rok/chatu)  na účet obce 25620361/0100 u KB Plzeň. Jako variabilní symbol uveďte evidenční číslo objektu !

Obecní úřad nevyzývá plátce ke splnění platební povinnosti, ani nezasílá složenku !!!

Obecně závazná vyhláška č.1/2024 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů naleznete na úřední desce v sekci vyhlášky.

V souladu s obecně platnou vyhláškou č. 2/2019 je  každý původce je povinen vyprodukovaný odpad třídit. Komunální odpad se odkládá do kontejnerů, které jsou umístěny na příjezdových komunikacích k jednotlivým chatovým lokalitám. Plasty, sklo, papír je možno vložit do kontejnérů k tomuto určených, které jsou umístěny u obecního dvora na návsi obce. Nebezpečný odpad je každý původce povinen si shromažďovat ve svém objektu a o jednorázovém svozu a možnosti uložení tohto odpadu budou všichni občané včas informováni na úřední desce obce.

Upozornění:

Od 1.1. 2024 je v platnosti nová Obecně závazná vyhláška č. 1/2024 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která navyšuje místní poplatek za likvidaci odpadů z 1 100,- Kč na 1 200,- Kč na jednoho poplatníka.

Geoportál

Geoportál

Územní plán zde - klikněte do obrázku

Geoportál Misys - kliknutím na obrázek výše se dostanete na geoportál, kde je k dispozici koordinační výkres územního plánu s legendou (zobrazí se po kliknutí na i vpravo u tématu územní plán). V legendě je k dispozici také textová část územního plánu.

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

údolí Úhlavy