Obec Předenice
Obec Předenice

Blízké okolí

 

Státní zámek Nebílovy - 6km od Předenic

    https://www.zamek-nebilovy.cz/cs

 

Obec Dolní Lukavice se zámkem, parkem a dalšími zajímavostmi

www.hrady.cz/index.php

 

 Osada Prusiny na kopci nad obcí Předenice - Kostel, hřbitov,

krásný výhled na Šumavu

Osada Prusíny

        Jak vyplívá z archeologických nálezů, proběhlo osídlení území dnešních Prusín již před několika tisíci lety. Během výkopů, které proběhly ve zdejším okolí v roce 1962, tu byly odhaleny celkem dva objekty sídliště slovanské kultury hradištní a tři objekty mohylové kultury ze střední doby bronzové.

        Již ve 14. století je zde připomínán kostel sv. Jakuba Většího, ten tu měl v této době stát také s farou a školou pod patronací nebílovských pánů. Fara sice v husitských dobách zanikla, po Bílé hoře však byla obnovena. Farní škola byla v Prusínách zřízena podle nařízení císařovny Marie Terezie roku 1774. Tato škola byla nejprve jednotřídní, v roce 1868 však byla nahrazeno novou školou, který měla již tři třídy. S další přístavbou školy se započalo v roce 1906. Při ní vznikly třídy čtyři. Roku 1925 byla v Prusínách založena dvouletá Lidová hospodářská škola. Historie školy je však přetržena v roce 1980, kdy přestala sloužit svému účelu.

 

Lípa na Barborce

Geoportál

Geoportál

Územní plán zde - klikněte do obrázku

Geoportál Misys - kliknutím na obrázek výše se dostanete na geoportál, kde je k dispozici koordinační výkres územního plánu s legendou (zobrazí se po kliknutí na i vpravo u tématu územní plán). V legendě je k dispozici také textová část územního plánu.

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

staví se kulisy pro Babičku