Obec Předenice
Obec Předenice

INFOKANÁL obce

Informace o provozování INFOKANÁLU v obci Předenice

Služba je určena pro občany obce Předenice ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat písemně na adrese: Obec Předenice, Předenice 7

33209 Štěnovice. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email. Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat obec Předenice, Předenice 7, 33209 Štěnovice, pověřenec pro ochranu osobních údajů obce Ing. Jiří Voch senior. Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

Jak se zaregistrovat

Formy registrace

Pro odběr výše jmenovaných informací můžete využít:

  1. online registraci, více na webu obce nebo zde: novy.infokanal.cz/reg/PREDENICE
  1. registraci formou vyplnění písemného formuláře nebo osobně na OÚ
  1. registraci, kterou provedete odesláním registrační SMS na číslo 377 916 281 (v jakém tvaru SMS odeslat se dozvíte v podrobném návodu níže).

 

Podrobnosti k SMS registraci

Pokud chcete provést registraci, postupujte podle následujícího klíče a použijte tvar SMS dle adresy, pro kterou chcete zprávy odebírat (adresa nemovitosti) , emailovou adresu uveďte na konec registrační SMS:

registrace sms

!!!  Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy. Email není při registraci povinný !!!

 

Pokud jste již zaregistrováni (dostáváte SMS zprávy) je vhodné provést přeregistraci pomocí SMS zprávy a tím dát souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

Formulář pro osobní přuhlášení na obecním úřadě

 

Geoportál

Geoportál

Územní plán zde - klikněte do obrázku

Geoportál Misys - kliknutím na obrázek výše se dostanete na geoportál, kde je k dispozici koordinační výkres územního plánu s legendou (zobrazí se po kliknutí na i vpravo u tématu územní plán). V legendě je k dispozici také textová část územního plánu.

 

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie