Předenice
Obec Předenice

Registr oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

 

 
 
Registr oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů pro veřejné funkcionáře obce Předenicee vede a evidenčním orgánem je starosta obce Předenice.
 
Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možno nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
 
Písemná žádost musí obsahovat:
-          jméno a příjmení žadatele
-          datum narození žadatele
-          místo trvalého pobytu žadatele
-          adresu pro doručování žadatele
-          údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo prostřednictvím veřejné datové sítě
 
Žádost lze podat:
-          osobně u evidenčního orgánu, Předenice 7,
-          prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:
 Evidenční orgán registru oznámení, Obecní úřad Předenice, Předenice 7, 332 09   Štěnovice
-          elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu:
      podatelna@prestice-mesto.cz
 
Po ověření žádosti udělí evidenční orgán žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo do registru, které doručí do vlastních rukou žadatele.  Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo je zakázáno. Takovým jednáním je naplněna skutková podstata přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 50 000,- Kč.

Informace

Výstražné informace ČHMÚ

Výstražné informace ČHMÚ


Pro majitele psů


Mateřská škola Štěnovice

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Rozpočet

Rozpočet

Geoportál

Geoportál

Geoportál Misys - kliknutím na obrázek výše se dostanete na geoportál, kde je k dispozici koordinační výkres územního plánu s legendou (zobrazí se po kliknutí na i vpravo u tématu územní plán). V legendě je k dispozici také textová část územního plánu.

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie