Předenice
Obec Předenice

Sběrný dvůr ve Štěnovicích

Od 1.12.2006 je v provozu sběrný dvůr obce Štěnovice, přístupný z Plzeňské ulice proti areálu f. Tezap. Seznam odebíraných odpadů najdete v ceníku.
 
Provozní doba :
Pondělí : 14 – 17 hod
Středa 9 - 12 14 – 17 hod
Pátek 9 - 12 14 – 17 hod
Neděle 9 - 12 14 – 17 hod
Ceník sběrného dvora odpadů
Štěnovice
Platný od 1.12.2006
 
 

Kód
odpadu
Název odpadu
Cena vč. DPH
Občané obce Štěnovice
Právnické osoby
a občané ostatních obcí

NEBEZPEČNÉ ODPADY:

13 02  08
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
zdarma
zdarma
15 01 10
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
zdarma
12,- Kč/kg
15 02 02
Absorpční činidla,filtrační materiály (včetně olejových filtrů), čistící tkaniny a  ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
zdarma
12,- Kč/kg
16 01 07
Olejové filtry
zdarma
12,- Kč/kg
16 01 13
Brzdové kapaliny
zdarma
17,- Kč/kg
16 01 14
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
zdarma
17,- Kč/kg
16 05 07
Vyřazené anorganické chemikálie
zdarma
36,- Kč/kg
16 05 08
Vyřazené organické chemikálie
zdarma
36,- Kč/kg
16 06 01
Olověné akumulátory
zdarma
zdarma
16 06 04
Alkalické baterie
zdarma
12,- Kč/kg
20 01 13
Rozpouštědla
zdarma
17,- Kč/kg
20 01 14
Kyseliny
zdarma
36,- Kč/kg
20 01 15
Zásady
zdarma
36,- Kč/kg
20 01 17
Fotochemikálie
zdarma
36,- Kč/kg
20 01 19
Pesticidy
zdarma
36,- Kč/kg
20 01 27
Barvy, lepidla, pryskyřice
zdarma
12,- Kč/kg
20 01 29
Detergenty
zdarma
36,- Kč/kg
20 01 32
Jiná nepoužitá léčiva
zdarma
22,- Kč/kg

 
VYUŽITELNÉ ODPADY:

17 04 05
Železo a ocel
zdarma
zdarma
20 01 01
Papír a lepenka
zdarma
zdarma
20 01 02
Sklo
zdarma
zdarma
20 01 39
Plasty
zdarma
2,- Kč/kg

 
 
 

Kód
odpadu
Název odpadu
Cena vč. DPH
Občané obce Štěnovice
Právnické osoby
a občané ostatních obcí

 
OBJEMNÉ A  STAVEBNÍ ODPADY:

16 01 03
Pneumatiky
zdarma
pouze osobní
3,- Kč/kg
17 01 07
Stavební suť
zdarma
do 200 kg na osobu a měsíc
1,- Kč/kg
17 05 04
Zemina a kamení
zdarma
do 200 kg na osobu a měsíc
1,- Kč/kg
20 02 01
Biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí, větve)
zdarma
2,- Kč/kg
20 03 07
Objemný odpad (nábytek, koberce, dřevotříska)
zdarma
2,- Kč/kg

 
ELEKTROODPAD:
 
Pro všechny občany v rámci zpětného odběru elektrozařízení zdarma !
 
Níže uvedené ceny platí pro případ, že odpady není možné odebrat v rámci zpětného odběru (např. neúplná elektrozařízení)
 

20 01 21
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
zdarma
10,- Kč/ks
20 01 23
Vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky (ledničky, mrazáky)
zdarma
500,- Kč/ks
20 01 35
Vyřazené elektrické a  elektrotechnické zařízení obsahující nebezpečné látky (televize, monitor)
zdarma
180,- Kč/ks
20 01 36
Vyřazené elektrické a  elektrotechnické zařízení
(rádia, vysavače, apod.)
zdarma
35,- Kč/ks

Informace

Výstražné informace ČHMÚ

Výstražné informace ČHMÚ


Pro majitele psů


Mateřská škola Štěnovice

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Rozpočet

Rozpočet

Geoportál

Geoportál

Geoportál Misys - kliknutím na obrázek výše se dostanete na geoportál, kde je k dispozici koordinační výkres územního plánu s legendou (zobrazí se po kliknutí na i vpravo u tématu územní plán). V legendě je k dispozici také textová část územního plánu.

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Sázení lip v říjnu 1937