detail

Výstražné informace ČHMÚ

Výstražné informace ČHMÚ

detail

Pro majitele psů

bližší informace 

Obec Štěnovice

stavební úřad a matrika

stavební úřad a matrika 

Město Přeštice

obec s rozšířenou působností

obec s rozšířenou působností

 

#

 

 

Geoportál

Geoportál Misys - kliknutím na obrázek výše se dostanete na geoportál, kde je k dispozici koordinační výkres územního plánu s legendou (zobrazí se po kliknutí na i vpravo u tématu územní plán). V legendě je k dispozici také textová část územního plánu.

 

 

krizová čísla

Navigace

Obsah

 

úvod


Upozornění - již jsou k dispozici nové známky na popelnice. Výše poplatku se nemění.


 


 

Upozornění cestujícím autobusy ČSAD

15.05.2019 - 31.12.2019

Upozornění vlastníkům lesa

15.05.2019 - 30.05.2019

Očkování psů

15.05.2019 - 27.05.2019

sběr nebezpečného odpadu

15.05.2019

2018

Kulturní přehled …

19.05.2019

Tradiční jarní koncert dětí ZUŠ J. S. Bacha

19.5.2019 v 17.00 hodin

Detail

24.05.2019

Noc kostelů

24.5.2019 od 17.30 hod

Detail

30.05.2019

Štěnovické průvody a slavnosti - promítání historických dokumentů - 30.5.2019 v 17.30 hod

Promítání historických dokumentů s komentářem kronikářky obce PhDr. A.Vlčkové

Detail

01.06.2019

DĚTSKÝ DEN ŠTĚNOVICE 2019

1.6.2019 OD 13.00 HOD

Detail

Vážení občané.

Obec Předenice vyčlenila ve svém rozpočtu 1mil. korun, kterými chce pomoci našim občanům – majitelům rodinných domů v likvidaci odpadních vod, aby byly v souladu se zákonem.

Nejprve citace ze zákona č.254/2001 Sb.

Podle §38 odst.6 zákona č.254/2001 Sb. je ten kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce (tedy vlastník RD), povinen zajišťovat jejich zneškodnění tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových, nebo podzemních vod. Na výzvu vodoprávního úřadu – Městský úřad Přeštice, nebo české inspekce životního prostředí musí prokázat jejich zneškodňování. Tyto úřady mohou ukládat také sankce za porušení tohoto zákona.

Tolik citace ze zákona.

Obec poskytuje majitelům RD, kteří mají trvalé bydliště v obci Předenice jednorázovou podporu ve výši 30.000,-Kč na vybudování malé čistírny odpadních vod. Bližší informace Vám poskytneme na obecním úřadě.